แจกพระบรมสารีริกธาตุวรรณะสีแดง (พระโลหิตธาตุ) ค่ะ

 เอเอ    

ลงชื่อที่ http://3su.siamvip.com ค่ะ   


• วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

• ละ...ติรัจฉานกถา ....สู่...กถาวัตถุ สิบ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่82 - ทุกข์ เครียด ซึมเศร้า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย