ช่วยภัยน้ำท่วม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปัมภ์

 ข้าพเจ้า  

วิธีการเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การโอนเข้าบัญชี(ประเภทออมทรัพย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขที่บัญชี 401-636319-9

ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย สำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขที่บัญชี 046-2-44777-2
(กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่จะออกใบเสร็จของท่าน มาทางโทรสารหรือจดหมาย ภายใน 15 วัน)

การส่งเช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
สั่งจ่าย ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ปณ.พลับพลาไชย 10100 หรือ ปณ. จิตรลดา 10303
พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จของท่านแล้วส่งไปที่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ.22 พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร 10100

***********************************

สร้างกุศลร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

สามารถติดตาม กำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ที่
http://www.rajaprajanugroh.org

ครับผม
**************************************


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 10

• ถือธุดงค์ ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม 12 มกราคม 2558 อยากเกิดพบพระศรีอริยเมตไตรทำไง ??

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย