โครงการชำระหนี้ซื้อที่ดินวัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 aritrangkla    5 พ.ย. 2553

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินชำระหนี้ค่าที่ดินวัดพุทธธัมมธโร ตั้งอยู่เลขที่ 1217 Babel Lane, Concord, CA94518 โดยทางวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,000 สแควร์ฟิต มีอาคาร 2 หลัง 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ห้องโถง 1 ห้องออฟฟิต ซึ่งซื้อมาในราคา $541000.00 (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันดอลลาร์) เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2550/2007 ปัจจุบันทางวัดยังเป็นหนี้อยู่ $510,000.00 (ห้าแสนหนึ่งหมื่นดอลลาร์) จึงจัดแบ่งให้สาธุชนผู้ใจบุญจองเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา หรือเป็นสแควร์ฟิต ๆ ละ $30.00 (สามสิบดอลลาร์)

วัดพุทธธัมมธโร เป็นสถานที่พำนักของพระธรรมฑูตและพระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง 4 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยมทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกล เป็นสมาคมของญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในบุญกุศลทั้งหลาย และเป็นที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั่วไปด้วย

ทางวัดจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขออำนาจบุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้บำเพ็ญแล้วในโอกาสนี้จงเป็นบรมีปกป้องสรรพอุปัทวันตราย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนพล ในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรม ทุกประการเทอญฯ

ขออนุโมทนา
จากคณะสงฆ์ และคณะกรรมการ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เลขที่บัญชี Wat Buddhadhammadharo 9341186743 CHASE BANK
email address: วัดพุทธธัมมธโร (หลวงพ่อเริ่มชัย) <watconcord@gmail.com>;
PhraJokjai Prachasaisoredej <jokjai2005@yahoo.com>;

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอัจฉรา 081-4898004 email address: critrangkla@excite.com
 4,116 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย