วันรุ่น

 Nawapol19    4 พ.ย. 2563

วัยรุ่น! กับ การปฏิบัติธรรม อาจฟังดูเหมือนเป็นสองสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ ในเมื่อวัยรุ่นนั้นคือวัยแห่งพลังและการเคลื่อนไหว ขณะที่การปฏิบัติธรรม นั้นเป็นสิ่งที่น้อมนำไปสู่ความนิ่งสงบ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนั้นเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนมีอยู่แล้ว และสามารถสัมผัสได้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม การนำการปฏิบัติธรรมไปสู่วัยรุ่น จึงต้องใช้ศิลปะในการผสมผสานความสงบแห่งสติ ให้สอดคล้องไปกับพลังแห่งความสดใหม่ที่วัยรุ่นมีอยู่

https://www.facebook.com/100001804088124/posts/4551656644904427/?d=n
 4,063 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย