ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหนังสือสวดมนต์แก่นักเรียน

 yakusastar    21 ก.พ. 2564

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเป็นโรงเรียนที่ ขาดแคลนการสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนา (หนังสือสวดมนต์) กระผม ในนามตัวแทนของโรงเรียนวัดปางมะกล้วย จึงขอ ความอนุเคราะห์สนับสนุน หนังสือสวดมนต์ จำนวน 70 เล่ม แก่นักเรียนครับ เพื่อใช้ในการสวดมนต์ทุกๆวันศุกร์ ในกิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ
(ที่อยู เลขที่ 170 หมู่ที่ 2 ตำนลป่าแป๋ อภเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทร 093-1802565 (ครูเจ)    
ตอนสวดมนต์ ทุกๆวันศุกร์


• คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

• สังฆราชบูชา (Sangharaja Praise for his 100th Birthday MV)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• น้ำมันอัลมอนด์พลัล

• ดนตรีที่อ่อนโยนทำให้ระบบประสาทสงบและทำให้จิตวิญญาณเป็นที่พอใจ - การรักษา เพลงสำหรับหัวใจและเลือด

• ปล่อยวาง โดย อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย