เชิญชวนเข้าห้องธรรมะสอนสมาธิแนวอานาปนสติ

 Jutada    26 ธ.ค. 2563

ท่านที่สนใจธรรมะปฎิบัติ เชิญชวน ที่
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ธรรมะสวัสดี" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/kPTRAyYlc0BmwToc0AOX7A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เข้าห้อง สมาธิ. มีสอนปฏิบัติธรรม อานาปนสติภาวนาฟรี โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 30ปี

ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงระดับอัปปนาสมาธิ ฌาน1-4ที่มา : คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ธรรมะสวัสดี" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/kPTRAyYlc0BmwToc0AOX7A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ธรรมะข้อคิด สอนใจ สอนสมาธิ อื่น ๆ เขิญเข้าร่วมได้ทุกคน


https://line.me/ti/g2/kPTRAyYlc0BmwToc0AOX7A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


 3,909 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย