บุญสร้างโบสถ์

 Neungnasai    27 มิ.ย. 2564

เนื่องด้วยโบสถ์วัดนาทรายได้เกิดไฟไหม ในวันที่ 9 กันยายน 2561 และได้ทำการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ์ ณ วัดนาทราย หมู่ 2 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
บัญชี ธนาคารออมสิน 020365086501
พระอธิการสวัสดิ์ ฐานะวีโร เจ้าอาวาสวัดนาทราย โทร.092-298-2749
นายไสว ธนะขว้าง ผู้ใหญ่บ้านนาทราย โทร.061-368-0947
นายอดุลย์ ธนะขว้าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร.087-984-3805
นายสม อุทธิยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร.098-750-7624
นายประสิทธิ์ ใบยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร.084-481-2863ที่มา : วัดนาทราย ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน


รูปประกอบ


รูปประกอบ


บัญชีวัดนาทราย


 4,177 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย