ภาพรวมของประเทศไทย

 lovethailand2019    29 พ.ค. 2564


ประเทศไทย นั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเดิมว่าสยาม มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ขอโลก มีเนื้อที่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรมาเป็นอันดับที่ 20 ของโลก โดยมีอาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศเหนือและตะวันตก ประเทศลาวทางทิศเหนือ และภาคตะวันออก ประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออก และประเทศมาเลเซียทางทิศใต้

ประเทศไทยนั้นมีทั้งหมด 77 จังหวัด ตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่บนคาบสมุทรมลายูด้วย ประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่หลายหลาย ภาคเหนือ จะเป็นพื้นที่ที่สลับซับซ้อนมากที่สุด และเป็นจุดสูงสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของที่ราบสูงโคราช สภาพดินจะแห้งแล้งไม่ค่อยเอื้อต่อการเพาะปลูก ภาคกลางจะเป็นที่ราบลุ่มถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน ส่วนภาคกลางจะเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ ภาคใต้จะเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู

ประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีความหลากหลายทางด้านชีวภาพของพืช และสัตว์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากกว่า 50 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์อีก 56 แห่ง การลักลอบฆ่าสัตว์ส่งผลให้หลายพื้นที่สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ โดยภูมิอากาศของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบภูมิอากาศร้อนชื้น หรือทุ่งสะวันนา ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน โดยส่วนสุด และตวันออกจะมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน

ประเทศไทยนั้นถือเป็นผู้ผลิต และส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก และข้าวยังเป็นพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยแบ่งเป็นไทยกลางร้อยละ 30 อีสาน หรือลาวร้อยละ 22 ล้านนา ร้อยละ 9 และใต้ร้อยละ 7 มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐบาลรับรอง 62 กลุ่ม วัฒนธรรมในประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดีย, จีน, ขอม และศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู
อาหารเหนือ ถือเป็นอาหารอีกภาคหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเมนูมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงหรือน้ำพริก จุดเด่นของอาหารเหนือคือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจน และไม่ชอบใส่น้ำตาล ส่วนใหญ่อาศัยความหวานจากวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารแทน นอกจากนี้ผักบางชนิดยังพบได้เฉพาะภาคเหนือเท่านั้น เนื่องจากภาคเหนือเต็มไปด้วยภูเขาเป็นส่วนใหญ่ จึงมีพืชผักและสมุนไพรจากป่าภูเขามากมาย เช่น ผักแค ผักบอน ดอกกล้วย ผักหวาน เป็นต้น ส่งผลให้น้ำพริกแกงที่มีแต่สมุนไพรนานาชนิดเท่านั้น อาหารเหนือส่วนใหญ่จะรับประทานคู่กับข้าวเหนียว และทานคู่กับน้ำพริก เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง และแกงหลายชนิด เช่น แกงหอ แกงแก แกงฮังเล เป็นต้น เพราะอากาศทางภาคเหนือส่วนใหญ่จะเย็นสบาย ลักษณะของอาหารจึงแตกต่างจากภาคอื่นๆของประเทศไทย อาหารเหนือส่วนใหญ่จะมีไขมันมาก เช่น น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล สายอื้อ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น นอกจากอาหารคาวแล้ว ยังมีเมนูหวานอีกมากมายที่อร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่หาได้เฉพาะในภาคเหนือเท่านั้น เช่น ขนมขนมอ้อย ข้าวต้มหัวขาว ขนมรสเค็ม ขนมลิ้นหมา ผัดหมี่ ข้าววิทย์ ข้าวนุกงา ข้าวขา และอ้อยโขลกงา เป็นต้น


 4,127 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย