"รู้ รัก สามัคคี" (พระบรมราโชวาท)

 วิริยะ12    17 ต.ค. 2563

.
 "รู้ รัก สามัคคี"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" มีพระราชดำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคำสามคำ ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง
.
#รู้ คือ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
.
#รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ
.
#สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
.
นอกจากนี้แล้ว "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ในชาติที่ผ่านมา เช่น ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ "วิกฤตการณ์ ๑๔ ตุลาคม วิกฤตการณ์พฤษภาทมิฬ และวิกฤตการณ์การเลือกตั้ง ๒ เมษายน ๒๕๔๙"

โดยได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส "เตือนสติประชาชนให้ได้คิดและหันมาปรองดองกัน" นำสู่การ "รู้ รัก สามัคคี"
..

ทความ "หนังสือในหลวงในดวงใจ"
รวบรวมโดย .. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
https://web.facebook.com/royalguidanceKing9999/posts/2493815270836418/?_rdc=1&_rdr
 3,998 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย