ร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถ

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    7 พ.ค. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมช่อฟ้ารูปหงษ์ 4 ตัวๆละ 24,000 บาท ร่วมทำบุญบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564   
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมช่อฟ้ารูปหงษ์ 4 ตัวๆละ 24,000 บาท ร่วมทำบุญบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์

• วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

• หัวใจของการดำเนินมรรค | สมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610

• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับธรรมยุต

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย