มาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานี้

 วัดป่าตักศิลาย่าโม   6 ก.ค. 2555

ท่านใดต้องการหาสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่สงบเงียบ อยู่กับธรรมชาติ อยู่กับตนเอง และกำหนดรู้มีสติ ด้วยการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2555 นี้ แนะนำให้ท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าตักศิลาย่าโม    

ที่มา : ผู้เคยปฏิบัติธรรมวัดป่าตักศิลาย่าโม

DT012906

วัดป่าตักศิลาย่าโม

6 ก.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5844 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย