วัดพระเจ้าแสนแส้ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

 sun dharma  

http://www.dharma-of-buddha.blogspot.com/search/label/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

สามารถนำพิกัด จีพีเอส ไปหาตำแหน่งได้จาก โปรแกรม google map ครับ


• คิดส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ 2012 ( Kids of the world 2012 )

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 11

• รัตนปริตร (สมเด็จพระญาณสังวร) บทสวดมนต์ปัดเป่าภัยจากโรคระบาด

• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

• คนที่คิดจะได้จะเอา เวลาให้ การให้ก็คือการสูญเสีย แต่ถ้าคนคิดจะให้ การให้จะกลายเป็นการได้
Ralated Story




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย