ปฏิบัติให้พ่อ (๓-๖ ธ.ค. ๒๕๖๕)

 watsritawee   20 พ.ย. 2565

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มบวชตั้งแต่วันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๕
– บวชช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. ประกอบพิธีตักบาตรวันเสาร์แรกของเดือน (เฉพาะผู้มีความพร้อม)
– บวชช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ลาศีลเวลา ๐๖.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สถานที่ตั้ง : ๒๑๓๑/๘ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
ที่มา : https://watsritawee.org

DT018481

watsritawee

20 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5438 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย