๑ วันภาวนา ขอเชิญสมาชิกและสาธุชนทุกท่าน ร่วมสมัครหลักสูตรปฏิบัติธรรมวันเดียว สอนโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

 สุดารัตน์ วิชญาพรกุล  

..."ถ้าหยุดคิดที่จะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วในตน
และหยุดดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขที่ยังมาไม่ถึง
นั่นแล เป็นจุดหนึ่งของการ ปล่อยวาง"
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

๑ วันภาวนา ขอเชิญสมาชิกและสาธุชนทุกท่าน
ร่วมสมัครหลักสูตรปฏิบัติธรรมวันเดียว
สอนโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพฯ

สมัครจองล่วงหน้าได้ที่ https://ybat.uearn.co/home
หรือโทรสมัครได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕

ถูกใจกด like หากใช่กด share
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต
https://web.ybatnet.org/th/course-general/?ckey=1#1


ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

5,952


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย