ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 กรกฎาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ รามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพ

 มหาราชันย์   27 มิ.ย. 2563

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 กรกฎาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ รามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพ
การปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเป็น " แก่นพรหมจรรย์ " ในพระพุทธศาสนา
...เป็นการใช้ปัญญาที่เฉียบคม ทำลายกิเลสสังโยชน์ พร้อมกับดับขันธ์ได้ด้วย ...
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...

... สิ่งที่มีบริการให้
-อาหารและเครื่องดื่มวันละ 3 มื้อ
-ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน
-พัดลม และห้องปรับอากาศ
-Wifi
- การรักษาพยาบาลเบื้องต้นฟรี

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน ๆ ละ 4 รอบ (อาจปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้เรียน)
๐๗..๐๐ - ๐๙.๐๐ น.เจริญอานาปานสติแบบปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.เจริญมัคคจิต ๔ โดยปริวัฏฏะญาณ ๑๒ (เจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.เจริญอนัตตลักขณสูตรแบบปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ
๑๖.๐๐ -๑๗.๐๐ น.พักดื่มน้ำปานะ
๑๗.๐๐ -๑๙.๐๐ น.... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติด้วยบทอรหัตตมัคค มีฌานสมาบัติ ๘ กสิณ ๘ เป็นบาท
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จิตตกรีฑา

รายละเอียดภาคปฏิบัติ
รอบที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
... ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑.เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓.เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท
... ภาคทฤษฎี
สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
...
รอบที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
เจริญมัคคจิต ๔ โดยปริวัฏฏะญาณ ๑๒ (เจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท)
สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
...
รอบที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
...ภาคปฏิบัติเจริญอนัตตลักขณสูตรแบบปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ
สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๑๖.๐๐ -๑๗.๐๐ น.พักดื่มน้ำปานะ
...
รอบที่ ๔ เวลา ๑๗.๐๐ -๑๙.๐๐ น.... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติด้วยบทอรหัตตมัคค มีฌานสมาบัติ ๘ กสิณ ๘ เป็นบาท
และเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จิตตกรีฑา
ตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย
ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย
ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
ก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญา
น้อมจิตไปสู่อำนาจแห่งการอธิษฐาน
....
รับสมัครผู้มีจิตอาสาร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.วิทยากร
2.แม่ครัวพ่อครัว
3.ช่างฝีมือ
4.นักเรียนวิถีพุทธ
5.Admin
คุณสมบัติ
1.ชาย-หญิง โสด อายุไม่เกิน 50 ปี
2.สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรม และความรู้ใหม่ ๆ ได้ (เรียนฟรี)
3.สามารถพักและทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu

DT09714

มหาราชันย์

27 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5749 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย