ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ยามค่ำ วันธรรมดา 19.00 - 21.00 น. ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ ซอยรามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพฯ

 มหาราชันย์   4 มี.ค. 2563

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ยามค่ำ วันธรรมดา 19.00 - 21.00 น. ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ ซอยรามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพฯ

การปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเป็น " แก่นพรหมจรรย์ " ในพระพุทธศาสนา
เป็นการใช้ปัญญาที่เฉียบคม ทำลายกิเลสสังโยชน์ พร้อมกับดับขันธ์ได้ด้วย
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu
...
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2563
13-16 มีนาคม 2563
20-23 มีนาคม 2563
3-6 เมษายน 2563
17-20 เมษายน 2563
24-27 เมษายน 2563
8-11 พฤษภาคม 2563
15-18 พฤษภาคม 2563
29 พค.-1มิย. 2563
5-8 มิถุนายน 2563
19-22 มิถุนายน 2563
26-29 มิถุนายน 2563
10-13 กรกฎาคม 2563
31 กค.-3 สค.2563
17-20 กรกฎาคม 2563
14-17 สิงหาคม 2563
21-24 สิงหาคม 2563
28-31 สิงหาคม 2563
4-7 กันยายน 2563
18-21กันยายน 2563
25-28 กันยายน 2563
9-12 ตุลาคม 2563
16-19 ตุลาคม 2563
30 ตค.-2 พย. 2563
6-9 พฤศจิกายน 2563
20-23 พฤศจิกายน 2563
27-30 พฤศจิกายน 2563
11-14 ธันวาคม 2563
18-21 ธันวาคม 2563


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน (อาจปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้เรียน)

วันจันทร์ 19.00 - 21.00 น.
... ภาคปฏิบัติ – ฝึกฌานสมาบัติ ๘ และปริวัฏฏะญาณ ๑๒
๑.ละนิวรณ์ 5 บรรลุรูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 มีแสงสว่างเป็นอารมณ์
๒.อบรมจิตให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน
๓.แล้วน้อมจิตตามข้อ 2.นั้นเจริญอริยสัจ ๔ โดยปริวัฏฏะญาณ ๑๒ มีฌาน ๔ เป็นบาท

วันอังคาร 19.00 - 21.00 น.
... ภาคปฏิบัติ – เจริญอนัตตลักขณะสูตรมีฌาน ๑ – ๔ เป็นบาท

วันพุธ19.00 - 21.00 น.
... ภาคปฏิบัติ – เจริญเจโตวิมุติโดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท

วันพฤหัสบดี 19.00 - 21.00 น.
... ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑.เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓.เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท

ทุกวันศุกร์ 19.00 - 21.00 น.

... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑.การปฏิบัติแบบบุรุษอาชาไนยด้วยพระคาถาธรรมบทในบทอรหัตตมัคค
๒.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
-ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
-น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
-ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
-ก้าวลงสู่สุขสัญญา และละหุสัญญา
-ฝึกอำนาจแห่งการอธิษฐาน
หรือ...
๑.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
.....
รับสมัครอาสาสมัคร ชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
ทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือดูแลผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม และบุตรหลานของผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม
คุณสมบัติ
1.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า
2.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระธรรม
3.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์
4.ต้องการสั่งสมบุญกุศลเพื่อมัคค - ผล นิพพาน
- อาจารย์สอนพิเศษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา
- วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
- แม่ครัว แม่บ้าน
- พนักงานขับรถ
สามารถทำงานได้ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
.....   

DT09714

มหาราชันย์

4 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5857 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย