กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 พิจารณาปัญญาจากสัจจธรรม
 สองเมษา ชาวประชา น้อมเกล้าฯ ถวายพระพร
 ความรัก เป็นสิ่งที่ผูกพันไม่มีที่สิ้นสุด
 เศรษฐกิจพอเพียงกับทางสายกลาง
 ไฟภายนอกดับไม่ยาก แต่ไฟภายในซิ...?
 อุปสรรคย่อมเกิดได้เสมอ
 เป็นผู้ให้ ใจแบ่งปัน
 ความเข้าใจในปัญญา
 ปัญญาเกิดขึ้นได้ ภายใต้ความมืด
 คำว่าแพ้ย่อมไม่มี หากยังมีลมหายใจ
 ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี
 ของคู่กัน
 ชีวิตนี้นั้น สั้นนัก
 ศรัทธา กับปัญญา ควรมีพอๆ กัน
 ปัญญาทางพุทธศาสนา
 แผ่เมตตาจิตให้เข้าถึงธรรม
 การต่อสู้บนสัมมาทิฏฐิ
 ตื่นเถิดชาวพุทธ
 สังคมครอบครัวสำคัญมาก มีผลต่อสังคมใหญ่
 สิ่งที่ควรละ ในฐานะ ชาวพุทธ
 จัดระเบียบภายนอกไม่ยาก จัดระเบียบในใจยากยิ่งกว่า
 ทุกข์มีมาก เลยอด เคยสดชื่น
 บูรณาการเวลากับสถานที่
 ตนเป็นที่พึ่งของตน - We must rely on ourselves.
 มาฆปุรณมีบูชา
 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
 ธรรมวาที ... อธรรมวาที
 ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 อาลัย ในหลวง
 เมื่อฉันฝันเห็นในหลวง


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย