ลำดับคำกลอน ๙๙๘

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา  

วิหารองค์ ทรงฐา-ปนาศาสน์
ถวายราช การณ์บพิตร ทรงสิทธิ์หนอ
ใกล้ตลาด โบ๊เบ๊ โก้เก๋กอ
ลูกศิษย์รอ ได้สรรเสน ทุกเวรปี

มีประทุก สุข เกิด เหมือน จันทร์
มีประทุก อ้วน อัน ทองดำศรี
สิงหราช ปราชญ์ปู่ บู่มี
สนองดี ประศาสน์ ปัญญาธร

ก่อนที่เกิด วัดพระ ณ ที่ไหน
จงรู้ไป ใน ๕ วัตร จัดคำสอน
ไปตรวจใจ ไกรโกสินทร์ ถิ่นนรากร
แรกเรื่องก่อน มี ๕ วัด ให้จัดการ

มานไว้เป็น เรื่องเอก อเนกราช
วรอาสน์ สมณศาตร์ ควรศาส์น
วรราช มหาวิหาร อาสน์อาคาร
ที่ ๑ นั้น สร้างขึ้นใหม่ ที่ในกรุง

ก่อนคือองค์ บรมนิวาส เป็นเอก
ก่อนสรรเสก ทุกอาราม เฟื้องฟุ้ง
โสมนัส อ้าอร่าม ล้ำสูง
จดผดุง คลองเขต เกษตรา

เป็นวัดใหม่ มาทุกเรื่อง ในที่สาม
ชื่อปทุม วนาราม อร่ามฟ้า
สรวงสานสัตย์ พระเทพ ศิรินทรา
เสริญสัจจา อาราม มหาชน

จนที่สี่ มีชื่อว่า ราชประดิษฐ์
ว่าอุทิศ คณะสงฆ์ ทุกตรงหน
ด้วยพระทรัพย์ ส่วนข้าง ทางมงคล
ธรรมยุต เถิดจงยนต์ สถาพร

ตอนนี้จึง โปรดมงกุฎ มาที่ ๕
เจรจา ปวงประชา ให้สาสอน
รัตนะ โกสินทร์ มหินทร
กษัตรา ทิวาวอน เที่ยงเทอญ ฯ 

ที่มา : ทดลองแต่งกลอน

6,012


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย