คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 naparats   1 ส.ค. 2560

ความทุกข์เป็นบทเรียน
ที่ประเสริฐของชีวิต
และเป็นเหตุกระตุ้นเตือน
ให้ก้าวไปข้างหน้า
พวกเราทั้งหลาย
จึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรค
ควรเห็นว่าอุปสรรค
เป็นเครื่องสร้างกำลังใจ
และเป็นปากทางไปสู่
ความสำเร็จในภายหลัง

| หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ |
https://www.facebook.com/Panyavichalai/   


ที่มา : https://www.facebook.com/Panyavichalai/


 เปิดอ่านหน้านี้  6306 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย