ศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไปเถอะ อย่าหลงศรัทธา

@ เมื่อศรัทธา เชื่อมั่น ในสิ่งใด
มิทำให้ ใครเดือดร้อน ก็หาไม่
มั่นในศีล สมาธิ เกิดจากใจ
ย่อมต้องได้ ในที่หวัง ที่ต้องการ
@ บูชาครู บูชานาคราช
ให้แคล้วคลาด อันตราย ใด้สุขสม
ด้วยสิบนิ้ว กราบวันทา พร้อมพนม
ขอให้สม ดังที่หวัง ทุกประการ.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  4330 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย