ศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไปเถอะ อย่าหลงศรัทธา

 chai-aroon   23 เม.ย. 2560

@ เมื่อศรัทธา เชื่อมั่น ในสิ่งใด
มิทำให้ ใครเดือดร้อน ก็หาไม่
มั่นในศีล สมาธิ เกิดจากใจ
ย่อมต้องได้ ในที่หวัง ที่ต้องการ
@ บูชาครู บูชานาคราช
ให้แคล้วคลาด อันตราย ใด้สุขสม
ด้วยสิบนิ้ว กราบวันทา พร้อมพนม
ขอให้สม ดังที่หวัง ทุกประการ.
ต.เตชปญฺโญ   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5892 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย