กวีธรรมะ


# เรื่อง อ่าน ตอบ
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๒
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๑
 ลำดับคำกลอน ๑ พัน
 ลำดับคำกลอน ๙๙๙
 ลำดับคำกลอน ๙๙๘
 ลำดับคำกลอน ๙๙๗
 ลำดับคำกลอน ๙๙๖
 วสวัตตีมาราธิราชคำกลอน(ภาคจบ)
 ลำดับคำกลอน ๙๙๓
 ลำดับคำกลอน ๙๙๒
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 อาสาฬหบูชาคำกลอน
 นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
 เข้าใจโลก เข้าใจธรรม
 ต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุด
 เหลียวหลังกลับมามอง
 สังคมมีสุข เมื่อประชาฯ แบ่งปัน
 วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย