กวีธรรมะ


# เรื่อง อ่าน ตอบ
 วสวัตตีมาราธิราชคำกลอน(ภาคจบ) ฉบับแก้ไข ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 ลำดับคำกลอน ๙๙๓
 ลำดับคำกลอน ๙๙๒
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 อาสาฬหบูชาคำกลอน
 นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
 เข้าใจโลก เข้าใจธรรม
 ต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุด
 เหลียวหลังกลับมามอง
 สังคมมีสุข เมื่อประชาฯ แบ่งปัน
 วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย
 บุญ โชค วาสนา เกิดจากอะไร?
 จิตใจผ่องใสในวันพระ
 พิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก็บรรลุธรรมได้
 ศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไปเถอะ อย่าหลงศรัทธา
 บูชากับคนที่ควรบูชา
 เงินกับเพื่อนที่แท้จริง
 เวลาไม่เคยหมดสำหรับคนขยัน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย