ลำดับคำกลอน ๙๙๓

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา   19 ส.ค. 2560

สะอาดแล้ว โรคา พาที
สะอาดเลือน เสมือนมี เปื้อนแสง
สะอาดรัตน์ คุณธรรม สำแดง
สะอาดแปลง กายสิทธิ์ ผิดวินัย

ใครใดคิด มีจิต สะอาดรู้
ใจใครสู้ สู่สม ภิรมย์หมาย
รู้ใจจะ รู้ใจ ณ เมื่อรู้ตาย
รู้คืนกาย-ใจอาจรู้ ด้วยวิญญาณ

งานกระทำ ภาษา มาพากลอน
ห้วงรู้นอน สู่ชาตินี้ มีสถาน
แลชาติหน้า หนุนไว้ ให้มีการณ์
ห้วงรู้นาน นี้เพียงพูด สุดอาลัย

ให้อุทก ปรกยาม สุริยา
หมู่กรรมา เสริมเสียง ตรงเฉียงใต้
วันว่างๆ โลกา แม้คราไกล
คำนึงใน ว่าใจทำ พร้อมอัมพร

ตอนนุ่งลม ห่มฟ้า มหาเมฆ
ตั่งเตียงเอก มุ้งผ้าห่ม ระดมหมอน
มาเรียงลาม ตามแต้ม ทุกแรมรอน
เจริญพร งานบุญไหน ก็ไปกัน

คอยสรรโรง ธรรมา คอยท่าหิว
ระดมคิว คอยท่า พระอรหันต์
ปลุกปลอบใจ ทุกเมื่อ เชื่อคืน-วัน
คอยเตือนกัน รำพันว่า “อย่างมงาย”


ที่มา : ทดลองแต่งกลอน


 เปิดอ่านหน้านี้  5736 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย