เหลียวหลังกลับมามอง

 chai-aroon   29 เม.ย. 2560

@ เกษตรกรไทย ดั้งเดิม ไทยวิถี
ทำนาดี รากเหง้า ควรศึกษา
อุตสาหกรรม นายทุน พอเข้ามา
ทุกวันหา แต่เงิน ใช้หนี้กัน
@ เราลองเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีเดิม
เราควรเสริม เทคโนฯ ที่ มากหนักหนา
ได้คืนสู่ รากเหง้า สู่ท้องนา
เราควรหา ความสุข ที่พอเพียง.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5712 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย