วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย

@ ประเพณี อีสาน ช่างดีหลาย
ทั้งมากมาย ผู้คน ช่วยรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี สืบกันมา
ถึงเวลา เข้ามา เฮ็ดบุญกัน
@ ทั้งน้ำใจ คนอีสาน งามเหลือหลาย
เป็นฐานใจ ในความดี เป็นพื้นฐาน
ประหยัดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ พอประมาณ
ยิ่งประหาร กิเลสได้ เข้าถึงธรรม.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  4367 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย