วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย
 chai-aroon   27 เม.ย. 2560

@ ประเพณี อีสาน ช่างดีหลาย
ทั้งมากมาย ผู้คน ช่วยรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี สืบกันมา
ถึงเวลา เข้ามา เฮ็ดบุญกัน
@ ทั้งน้ำใจ คนอีสาน งามเหลือหลาย
เป็นฐานใจ ในความดี เป็นพื้นฐาน
ประหยัดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ พอประมาณ
ยิ่งประหาร กิเลสได้ เข้าถึงธรรม.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  4841 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย