สังคมมีสุข เมื่อประชาฯ แบ่งปัน

 chai-aroon   28 เม.ย. 2560

@ หากรวมกัน หมาแมว ไม่แบ่งชั้น
ความผูกพัน รวมกัน เพื่อนสหาย
พระท่านมี เมตตา จึงสบาย
อิ่มกันหลาย มีสุข ทั้งหมาแมว
@ หากคนเรา จนรวย ไม่แบ่งชั้น
มากแบ่งปัน คนจน มิตรสหาย
ไม่อยากได้ อยากมี จนเกินไป
สมานไว้ ย่อมมีสุข ทุกสังคม.
ต.เตชปญฺโญ   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5905 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย