นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
 chai-aroon   2 พ.ค. 2560

@ อิสระ เสรี ใครก็หมาย
ทั้งอยากได้ อยากมี ดังที่หวัง
ได้โลดแล่น ตามใจ ตามลำพัง
เพิ่มพลัง ความสุข โลกเสรี
@ แต่ความสุข ที่ไม่มี ขีดจำกัด
หาได้จัด ว่าสุขแท้ ก้หาไม่
เพียงบรรเทา ในทุกข์ ให้พอคลาย
หากจะหมาย สุขแท้จริง ต้องนิพพาน.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  4711 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย