จิตใจผ่องใสในวันพระ

@ สิ้นเดือนห้า ขึ้นเดือนหก ในวันพระ
อย่าเลยละ ปฏิบัติ อยู่ในศีล
ทั้งศีลห้า ศีลแปด เป็นอาจิณ
สุขทุกถิ่น มีธรรม ประจำใจ
@ เทพเทวา พญานาค ชอบสิ่งใด
อวยพรให้ สำเร็จ สมประสงค์
รักษาศีล ภาวนา ละวางลง
เจตจำนงค์ ที่หวัง ย่อมได้มา.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  265 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย