จิตใจผ่องใสในวันพระ

 chai-aroon   25 เม.ย. 2560

@ สิ้นเดือนห้า ขึ้นเดือนหก ในวันพระ
อย่าเลยละ ปฏิบัติ อยู่ในศีล
ทั้งศีลห้า ศีลแปด เป็นอาจิณ
สุขทุกถิ่น มีธรรม ประจำใจ
@ เทพเทวา พญานาค ชอบสิ่งใด
อวยพรให้ สำเร็จ สมประสงค์
รักษาศีล ภาวนา ละวางลง
เจตจำนงค์ ที่หวัง ย่อมได้มา.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5717 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย