บุญ โชค วาสนา เกิดจากอะไร?

@ อันว่าโชค หรือบุญ วาสนา
หาได้มา โดยบังเอิญ ก็หาไม่
แต่ด้วยองค์ พร้อมจาก เหตุปัจจัย
ส่งผลให้ ถึงเวลา ได้ทุกคน
@ เริ่มที่ตน เริ่มที่เรา จากข้างใน
รู้จักให้ จักแบ่งปัน ที่พอหา
สำคัญคน ควรให้กับ ควรบูชา
บุญมหาฯ ส่งผลกลับ พูนทวี
@ ชาวพุทธมอง แต่ทาน เป็นสำคัญ
เพราะพระนั้น ท่านสอนเน้น กันมากหลาย
ทำให้หลง บุญทาน กันมากมาย
ใจแพ้พ่าย กับกิเลส เข้าครอบงำ
@ พร้อมด้วยศีล ภาวนา ปฏิบัติ
ตามขจัด ความตระหนี่ แบ่งปันให้
มีทานน้อย ทำน้อย ค่อยๆ ไป
สะสมไว้ เมื่อถึงพร้อม โชคก็มา.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490  chai-aroon 
 DT014490 
 26 เม.ย. 2560 เวลา 02:15 น.
 
 เปิดอ่านหน้านี้  222 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย