บุญ โชค วาสนา เกิดจากอะไร?

 chai-aroon   26 เม.ย. 2560

@ อันว่าโชค หรือบุญ วาสนา
หาได้มา โดยบังเอิญ ก็หาไม่
แต่ด้วยองค์ พร้อมจาก เหตุปัจจัย
ส่งผลให้ ถึงเวลา ได้ทุกคน
@ เริ่มที่ตน เริ่มที่เรา จากข้างใน
รู้จักให้ จักแบ่งปัน ที่พอหา
สำคัญคน ควรให้กับ ควรบูชา
บุญมหาฯ ส่งผลกลับ พูนทวี
@ ชาวพุทธมอง แต่ทาน เป็นสำคัญ
เพราะพระนั้น ท่านสอนเน้น กันมากหลาย
ทำให้หลง บุญทาน กันมากมาย
ใจแพ้พ่าย กับกิเลส เข้าครอบงำ
@ พร้อมด้วยศีล ภาวนา ปฏิบัติ
ตามขจัด ความตระหนี่ แบ่งปันให้
มีทานน้อย ทำน้อย ค่อยๆ ไป
สะสมไว้ เมื่อถึงพร้อม โชคก็มา.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5776 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย