เข้าใจโลก เข้าใจธรรม

 chai-aroon   1 พ.ค. 2560

@ ทุกชีวิต ในโลก ที่อาศัย
พึ่งกันไป ตามสภาพ ตามวิถี
ทั้งฆ่ากัน พึ่งกัน เป็นบางที
แต่ก็หนี ไม่พ้น ต้องจากไป
@ ไม่ว่าสัตว์ เล็กน้อยใหญ่ หรือมนุษย์
ไม่สิ้นสุด เวียนว่าย ในสงสาร
ได้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ก็ไม่นาน
ควรประหาร ความอยาก ในใจตน.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย