พิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก็บรรลุธรรมได้

 chai-aroon   24 เม.ย. 2560

@ อันบัวงาม สัญญาลักษณ์ ศาสนา
พุทธนำพา ขึ้นบูชา ทุกแห่งหน
ทั้งคำสอน เปรียบปัญญา ในตัวตน
ทางหลุดพ้น พิจารณา จากตัวเอง
@ ค้นหาธรรม ได้จาก สิ่งรอบตัว
อย่าเมามัว ในคำสอน ที่หลากหลาย
เข้าถึงธรรม ที่ตัวเรา ทั้งใจกาย
ธรรมมากหลาย แค่มองบัว ก็ได้ธรรม.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5839 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย