ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา จังหวัดสระบุรีประเพณีที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง เนื่องจากหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง และมีเพียงหนึ่งเดียวที่วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหารนอกจากพุทธศาสนิกชน จะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วยังตื่นตาตื่นใจกับขบวนรถบุปผชาติขบวนวัฒนธรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านและความงดงามของดอกเข้าพรรษาที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาท

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย