งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมพระธาตุพนมเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงสปป.ลาว เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในวันเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ เพื่อมาสมโภชและนมัสการองค์พระธาตุพนม
- วันแรกจะมีการแห่พระอุปคุต จากนั้นจะมีการรำบูชาองค์พระธาตุพนม
- ตักบาตรพระสงฆ์ แห่กองบุญถวายองค์พระธาตุ ถวายผ้าห่มพระธาตุและตักบาตรคู่อายุ
- การแสดงพระธรรมเทศนาของพระธรรมกถึก
- การเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ
- การแสดงมหรสพสมโภช ตลอด ๙ วัน ๙ คืน

สถานที่ : วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

ที่มา : หนังสือเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔ - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย