กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 พุทธประสงค์ "ชนหมู่มาก"
 กำลังจะตาย
 เมื่อฉัน ฝันถึง นัยหลวง
**โสตถิะรรม ๒**
โสตถิธรรมนำสุข
 กลอนธรรมะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 ตื่นเถอะ...ท่านทั้งหลาย
 กลอนธรรม โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
มาตาปิตุอุปฏฐานัง
กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่องลีลาวดี ตอนที่ 5
กลอนธรรมะ แค่ธุลี
 กลอนธรรมะ ทางเอก
กลอนธรรมะ วุ่น
กลอนธรรมะส่องทาง
 เมื่อสัตว์โลก ถูกความตายครอบงำ (1)
กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ปริศนาธรรม
 กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ลีลาวดี ตอนที่ 4
 กำลังใจ ให้เธอ
 คำว่าแม่ สวย และยิ่งใหญ่เสมอ
 สาธยาย พระคุณแม่ 12 สิงหาคม 2556
 -:- มาเตรียมเสบียง และที่พักข้างหน้ากันเถอะค่ะ -:-
อ่านกลอนสะท้อนประเทศ
กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ภิกษุณีปฏาจารา
 พรจากหลวงพ่อองอาจ อาภากโร(พระครูปลัดกิตติวัฒน์) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพ.
 -:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๓) -:-
 -:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๒) -:-
 -:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๑) -:-
กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ต้นไม้ศาสนา
กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ลีลาวดี ตอนที่ 3
 มาละทิ้งฝั่งนี้ กันเถอะ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย