เงินกับเพื่อนที่แท้จริง

@ เมื่อมีเงิน เพลินไป ในความสุข
เพื่อนที่ทุกข์ มากมาย เข้ามาหา
เมื่อทุกข์ร้อน ได้เป็น ที่พึ่งพา
เมื่ออยากหา สิ่งใด ก็สมดังฯ
@ พอเงินหมด เราทุกข์ หาเพื่อนยาก
ความลำบาก เริ่มเกิด หมดความหมาย
เคยปรึกษา ช่วยเหลือ หายหน้าไป
เพื่อนทั้งหลาย คงเจอกัน เมื่อมีเงิน.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  170 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

• ขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปให้กับวัดที่ขาดแคลนในถิ่นธุรกันดาร

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย