ความพอเพียง เป็นความสุขที่ยั่งยืน

 chai-aroon   6 เม.ย. 2560

@ ความพอเพียง เพียงพอ นั้นมีสุข
ไม่ต้องทุกข์ วิ่งหา ทรัพย์มาเสริม
เมื่อเงินหมด ต้องวิ่งหา ทรัพย์มาเติม
ทุกข์ก็เริ่ม เมื่อรายจ่าย ตอนสิ้นเดือน
@ ได้ปลูกผัก ที่ชอบกิน ไว้รอบบ้าน
เป็นอาหาร จานโปรด ไม่ซื้อหา
ไร้สารพิษ ปลอดภัย ไร้โรคา
เปรมปรีดา มีสุข อย่างพอเพียง.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5816 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย