ความพอเพียง เป็นความสุขที่ยั่งยืน

@ ความพอเพียง เพียงพอ นั้นมีสุข
ไม่ต้องทุกข์ วิ่งหา ทรัพย์มาเสริม
เมื่อเงินหมด ต้องวิ่งหา ทรัพย์มาเติม
ทุกข์ก็เริ่ม เมื่อรายจ่าย ตอนสิ้นเดือน
@ ได้ปลูกผัก ที่ชอบกิน ไว้รอบบ้าน
เป็นอาหาร จานโปรด ไม่ซื้อหา
ไร้สารพิษ ปลอดภัย ไร้โรคา
เปรมปรีดา มีสุข อย่างพอเพียง.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  440 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย