ประเพณีวันสงกรานต์

@ ประเพณี วันสงกรานต์ ของชาวไทย
ต่างดีใจ ปีหนึ่ง มีหนึ่งครั้ง
แม้รูปแบบ เปลี่ยนไป ก็คงยัง
หนึ่งปีครั้ง สืบทอด ทุกปีไป
@ บรรยากาศ อิ่มเอม แห่งความสุข
ต่างลืมทุกข์ ผ่อนคลาย รู้สึกได้
แม้สุขเพียง ชั่วขณะ ต่างดีใจ
ได้อยู่ใกล้ ในครอบครัว พี่น้องกัน.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  472 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย