ประเพณีวันสงกรานต์

 chai-aroon   13 เม.ย. 2560

@ ประเพณี วันสงกรานต์ ของชาวไทย
ต่างดีใจ ปีหนึ่ง มีหนึ่งครั้ง
แม้รูปแบบ เปลี่ยนไป ก็คงยัง
หนึ่งปีครั้ง สืบทอด ทุกปีไป
@ บรรยากาศ อิ่มเอม แห่งความสุข
ต่างลืมทุกข์ ผ่อนคลาย รู้สึกได้
แม้สุขเพียง ชั่วขณะ ต่างดีใจ
ได้อยู่ใกล้ ในครอบครัว พี่น้องกัน.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5708 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย