เมื่อวันพระมาถึง

 chai-aroon   11 เม.ย. 2560

@ เมื่อวันเพ็ญ เต็มดวง ในวันพระ
ขอจงละ ความอยาก สิ่งทั้งหลาย
ตั้งสติ ทบทวน ทั้งใจกาย
เริ่มต้นหมาย อยู่ในศีล บ้างก็ดี
@ ปกติมนุษย์เรา เพียงศีลห้า
เพราะอยากหา อยากมีมาก จึงผิดศีล
ถูกความโลภ ครอบงำ เป็นอาจิณ
ไทยทุกถิ่น รักษาศีล วันพระกัน.
ต.เตชปญฺโญ   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5935 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย