สามัคคี

 chai-aroon   4 เม.ย. 2560

@ สามชีวิต ที่ถูก คนมาปล่อย
ต้องรอคอย ผู้เมตตา มาสงสาร
แต่สุดท้าย พบพระ สุขสำราญ
ได้อิ่มนาน สมาน สามัคคี
@ เปรียบคนเรา อยู่กัน ในครอบครัว
จะดีชั่ว ตักเตือนกัน สมานไว้
จะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่เป็นไร
รักกันไว้ เพื่อความสุข ในครอบครัว.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5662 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย