สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว

 chai-aroon   14 เม.ย. 2560

@ ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระ วันสงกรานต์
จิตเบิกบาน รดน้ำ ผู้เฒ่าใหญ่
ได้ขอพร เป็นมงคล เบิกบานใจ
เริ่มก้าวใหม่ ปีใหม่ คนไทยเรา
@ ได้รวมญาติ พี่น้อง พร้อมหน้ากัน
ความผูกพัน คนไทย เราแน่นเหนียว
ไกลแค่ไหน มาเจอกัน ความกลมเกลียว
ไม่อยู่เดี่ยว เที่ยวกัน วันสงกรานต์.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5840 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย