พิจารณาปัญญาจากสัจจธรรม

 chai-aroon   3 เม.ย. 2560

@ แม้มีแสง เพียงน้อย พอได้เห็น
ไม่ยากเย็น สิ่งใด ที่ค้นหา
เมื่อแสงหมด ค้นหา ก็ยากนา
ต้องโหยหา ขอแสง ให้เห็นทาง
@ ยิ่งมืดมิด หลับตา กลับเห็นแปลก
สามารถแยก สรรพสิ่ง น่าค้นหา
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ธรรมดา
นี่แหละหนา ปัญญา ไร้แสงไฟ.
ต.เตชปญฺโญ   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5895 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย