ความรัก เป็นสิ่งที่ผูกพันไม่มีที่สิ้นสุด

 chai-aroon   2 เม.ย. 2560

@ อยู่ใกล้กัน เหมือนไกลกัน สุดขอบฟ้า
เหมือนเมินหน้า ไม่พูดจา รู้สึกเหงา
อยู่ไกลกัน เหมือนอยู่ใกล้ ชิดตัวเรา
เพราะได้เฝ้า คุยกัน ทุกค่ำคืน
@ ใครได้รัก ผูกพัน ในความรัก
ย่อมประจักษ์ ความรู้สึก ในความทุกข์
เมื่อเผลอใจ ปล่อยไป ไม่มีหยุด
ยากจะหลุด ห่วงสวาท ทุกข์ยาวนาน.
ต.เตชปญฺโญ


• ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• บอกบุญ

• เพลง พระพุทธเจ้า | ปาน ธนพร | We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก

• "ศีลและสรณะ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย