สองเมษา ชาวประชา น้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

 Webmaster   2 เม.ย. 2560

๏ ข้าพระบาทถวายพระพร ..... มงคล
สรวมชีพแทนเหล่าชน .......... แด่เจ้า
ขอพระองค์อยู่คู่ชน .............. ราษฎร์ซ้อง สดุดี
เป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ............. ยิ่งแท้เพชรไทย ๚

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

๏ กราบพระบาท สมเด็จฯ พระเทพรัตน์ฯ
มณีรัตน์ แห่งเขต ประเทศสยาม
เจ้าฟ้าหญิง มิ่งขวัญ ชนทุกคาม
ลือพระนาม พระเกียรติ์ก้อง ซร้องสดุดี

๏ ทรงเป็นเพชร น้ำเอก ประเทศไทย
ดวงฤทัย ทวยราษฎร์ค้อม น้อมเกศี
ถวายพระพร สมเด็จฯ ราช ปราชญ์เมธี
ขัตติย นารี จักรีวงศ์

๏ สองเมษา บรรจบมา ราษฎร์น้อมเกล้า
ร้อยจิตเข้า ถวายพระพรตาม พระประสงค์
ทรงพระเจริญ พระชนม์ยิ่ง อยู่ยืนยง
ขอพระองค์ จงทรง พระเจริญ ๚

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ธรรมะไทย

(บทกวี โดย หิ่งห้อยน้อย)   


ที่มา : เพจ - Hinghoi Noi


 เปิดอ่านหน้านี้  5881 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย