พิจารณาตามรอยพุทธองค์

@ ดีหรือชั่ว สุขทุกข์ คู่กันไป
ขอเพียงใจ ไม่เพลี่ยงพล้ำ บุญรักษา
มั่นในทาน รักษาศีล ภาวนา
ย่อมนำพา ความสุข นิจนิรันดร์
@ ทุกข์ไม่เที่ยง สุขไม่เห็น จะยั่งยืน
และจะฝืน ไล่ล่าสุข ทำไมหนา
เดินสายกลาง อย่างพอเพียง มัชฌิมา
ลองค้นหา สัจจธรรม ตามท่านดู.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  4353 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย