พิจารณาตามรอยพุทธองค์

 chai-aroon   12 เม.ย. 2560

@ ดีหรือชั่ว สุขทุกข์ คู่กันไป
ขอเพียงใจ ไม่เพลี่ยงพล้ำ บุญรักษา
มั่นในทาน รักษาศีล ภาวนา
ย่อมนำพา ความสุข นิจนิรันดร์
@ ทุกข์ไม่เที่ยง สุขไม่เห็น จะยั่งยืน
และจะฝืน ไล่ล่าสุข ทำไมหนา
เดินสายกลาง อย่างพอเพียง มัชฌิมา
ลองค้นหา สัจจธรรม ตามท่านดู.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5840 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย