บททบทวนของชาวพุทธ

 chai-aroon   8 เม.ย. 2560

@ ในชาวพุทธ เป็นพุทธ เพียงแค่ชื่อ
มิได้สื่อ ถึงแก่น ศาสนา
เข้าแต่เปลือก เลือกชอบ ตามศรัทธา
วิ่งเข้าหา แต่รูปแบบ ที่ดูดี
@ พระองค์สอน ทาน ศีล ภาวนา
พระก็พา สอนตาม ไม่ผิดเพี้ยน
แต่สุดท้าย มุ่งแต่ทาน อย่างแนบเนียน
บุญเลยเพี้ยน เข้าใจ แค่เพียนทาน.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5765 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย