เส้นแบ่งบุญบาป

 chai-aroon  

@ เพราะสังคม หลายอย่าง บีบบังคับ
นอนไม่หลับ คิดมาก อยากรวยหลาย
บ้างหนี้สิน ใช้ไม่หมด จนตัวตาย
ผิดก็ได้ ยอมทำบาป เพื่อรอดตัว
@ เส้นที่แบ่ง บุญบาป อยู่ตรงไหน
ใจเผลอไป ดีชั่ว มั่วกันหลาย
ถูกหรือผิด จิตล่องลอย อำเภอใจ
ควรคิดใหม่ ตั้งสติ ลองใคร่ครวญ.
ต.เตชปญฺโญ   

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

5,971


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย