กรรม


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 เรื่อง "โรคกรรมเก่า"
 กรรมอันชั่ว...
 เรื่อง "กรรมเหมือนยาพิษ"
กรรมที่ทำให้จน
การทำผิดศีลข้อต่างๆ ทำให้ลำบากยากจน **
กรรมที่ทำให้มีปัญหาการงาน-การเงิน และวิธีปลดล็อคกรรมหนีความจน ปลดเปลื้องปัญหาการงาน-การเงิน
ผลกรรมที่ได้รับจากการทำผิดศีลข้อที่ 1 - 5
 เรื่องกรรม ตามพระศาสดาบัญญัติ
 "กรรม" ไม่มีเอียง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรม" นี้เราสร้างเอง
 อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป
 พุทธวจน..เรื่องภพภูมิ
 นรกชื่อ ปหาสะ...นรกสำหรับนักเต้นรำ บันเทิง...
 สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
 กรรม...เิกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ
 ควรหมั่นสอดส่องกรรม
 เจตนา......
 กรรมไม่ดี...
 แล้วแต่จะสร้างเอา
 สำคัญที่จิต
 เหตุ....ผล
 กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ
 สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
 ทำไมนะ เขาจึงมีความสุขความสบาย
 บุญ มันอยู่ที่ใจ
 ชีวิต คือ จิตดวงนี้
 ผู้เชื่อกรรม ผู้เชื่อผลของกรรม
 ใครจะรู้จะเห็นหรือไม่ก็ตาม
กรรมขับรถชนคนตาย และการปลดล็อคกรรม
กรรมของเศรษฐีตระหนี่ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย