"เชื่อกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  4,768 


 "เชื่อกรรมไว้ก่อน"

" .. "ความสบายใจที่จะเกิดจากความปลงใจเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นยิ่งใหญ่มาก"

เมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตาม "ความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม" จะทำให้ปลงใจยอมรับว่า "ตนเป็นผู้ทำเหตุที่ไม่ดีไว้"

อาจจะในปัจจุบันชาติหรือไม่ก็ในอดีตกาลนานไกล ที่นานจนจำไม่ได้ระลึกไม่ได้และการให้ผลของกรรมก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ "จะเร็วหรือช้าก็ต้องให้ผลแน่ข้ามภพข้ามชาติก็ให้ผล"

เรื่องของกรรมจึงล้ำลึกเข้าใจยากนักหนา "ถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควร ก็จะได้รับความสบายใจกว่าไม่เข้าใจเสียเลย ความไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม มีโทษสถานเดียว ไม่มีคุณเลย" ไม่ว่าจะเป็นกรรมของตัวเองหรือกรรมของผู้อื่นก็ตาม .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 


• ทำไมพระภิกษุใหม่ต้องขอนิสัย - หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธมฺมชีโว

• อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ อนึ่งมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ไม่รู้จักอิ่มพอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ปราโมทย์" เสริมส่งบุญกุศล ชีวิตไม่อับเฉา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย