"อำนาจของกรรม ยิ่งใหญ่ในโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  4,350 


 "อำนาจของกรรม ยิ่งใหญ่ในโลก"

" .. คำว่า "กรรม" ในพระพุทธคาสนา "เป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง" หมายถึงการกระทำ ไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดีอันเป็นกรรมที่ไม่ดี เป็นบาปกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมและไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ดี อันเป็นกรรมที่ดีเป็นบุญกรรมหรือเป็นกุศลกรรม

คำว่า "กรรม" นั้น ทั่วไปใช้ในความหมายว่า "ความไม่ดี เช่นเดียวกับคำบาปกรรมและอกุศลกรรม" จึงเท่ากับ ทั่วไปใช้คำ "กรรม" เป็นคำย่อของ "กรรมไม่ดี คือบาปกรรมหรืออกุศลกรรม"

ในพุทธศาสนสุภาษิตมีว่า "วโส อิสฺสริยํ โลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลก" ในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลก "อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุด อำนาจเป็นใหญ่ในโลกและไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของกรรม" .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 • ขอรับแจกนิยายธรรมะ

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย