กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "ผีเฝ้าหวงกระดูก" (หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ)
 "การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "เรามีอำนาจทำกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กรรมเป็นที่หนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความยึดมั่น คือกรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "เพราะอำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ทำผู้อื่นสัตว์อื่นทุกข์แล้วทุกข์จะไม่ถึงตนนั้นไม่มี (หลวงปู่เหรียญ)
 "ทุกชีวิตล้วนอยู่ในมือแห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ผู้มีปัญญา กลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเป็นไปของมนุษย์หลังตาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 อสุรกายผู้มีกรรม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ทุ สะ นะ โส : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
 "เราจะไม่ยอมแพ้กรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "อยู่ได้ด้วยกรรม" (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)
 ความมีศีลย่อมทำให้ผ่องใส (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "มีกรรมเป็นแดนเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย