กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "ถามตอบเรื่องของกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "หลักกรรมเป็นหลักใหญ่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ผู้มีปัญญากลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "กรรมบถ ทางของกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "หลักของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมของชาติบ้านเมือง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)
 "กรรมให้ผลตรงตามเหตุ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่ากรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ผู้รับผลกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บาปกรรมตกแต่ง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เรื่องของบุญของบาป" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "เราสร้างของเราเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "กรรมมีอำนาจมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย