กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "มีกรรมเป็นแดนเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ไม่มีอะไรเหนือกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เรื่องกรรมเป็นกฎอนิจจัง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 บาปบันดาล บุญบันดาล (พระราชสุทธิญาณมงคล)
 "ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"
 การแก้อาถรรพ์ของชีวิตโดย พระเทพสิงห์บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
 "ประหัตประหาร แย่งชิงกัน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ความยึดมั่นผูกพัน นำมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้"
 สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้ ​(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 ชีวิตมีนิดเดียวจะทำบาปทำไม
 บุญไม่ช่วย ๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเข้าใจเรื่องกรรม
 "นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 กรรมเผาป่า
 เศรษฐีขี้เหนียว (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย