กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "เรื่องกรรมเป็นกฎอนิจจัง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 บาปบันดาล บุญบันดาล (พระราชสุทธิญาณมงคล)
 "ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"
 การแก้อาถรรพ์ของชีวิตโดย พระเทพสิงห์บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
 "ประหัตประหาร แย่งชิงกัน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ความยึดมั่นผูกพัน นำมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้"
 สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้ ​(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 ชีวิตมีนิดเดียวจะทำบาปทำไม
 บุญไม่ช่วย ๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเข้าใจเรื่องกรรม
 "นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ ๒ เขียนโดยสืบธรรมไทย
 กรรมเผาป่า
 เศรษฐีขี้เหนียว (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน
 "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กรรมเหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทำบุญได้บาป ด้วยเหตุ ๕ ประการ"
 "ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย