กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  2632
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2565
สำคัญที่จิต
0118, อ่าน  2542
เหตุ....ผล
0117, อ่าน  2542


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย