กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  2521
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2495


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย