กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  2758
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2627
สำคัญที่จิต
0118, อ่าน  2605
เหตุ....ผล
0117, อ่าน  2592


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย